DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v16i2

Đã xuất bản: 2023-06-26

Số đầy đủ

Tổng quan

Nghiên cứu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIÊU CHẢY KÉO DÀI Ở TRẺ EM
Nguyễn Thị Cự, Phạm Võ Phương Thảo, Lê Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Diễm Chi, Đào Thị Tâm Châu, Trương Thị Phương Nhi