RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN MẮC BỆNH THẬN MẠN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 - 2023

Nguyễn Thị Dậu1, Đỗ Minh Loan1, Đinh Thị Kim Dung2, Nguyễn Thị Hảo1, Nguyễn Thị Hồng Thái1, Nguyễn Đình Khải3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Bệnh viện Bạch Mai
3 Viện Dinh dưỡng Việt Đức

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 243 trẻ vị thành niên mắc bệnh thận mạn (CKD) đang điều trị tại khoa Thận và Lọc máu, thông tin được thu thập qua bộ câu hỏi có sẵn của thang lo âu và trầm cảm DASS-21. Với mục tiêu (1) mô tả tình trạng lo âu, trầm cảm của trẻ bệnh
CKD và (2) phân tích mối liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ mắc lo âu là 42,4%; trầm cảm là 25,5%; trẻ mắc cả lo âu và trầm cảm là 25,1%. Trong đó lo âu chủ yếu mức độ nhẹ và vừa với tỷ lệ lần lượt là 14% và 13,6%; trầm cảm chủ yếu mức độ vừa (10,7%) và trầm cảm mức độ nhẹ (7,4%).Ở cùng thời gian chẩn đoán thì các phương pháp điều trị có nguy cơ mắc lo âu, trầm cảm cao gấp 3,1 lần so với các phương pháp điều trị kế tiếp trước đó. Đồng thời cùng các phương pháp điều trị, thời gian chẩn đoán trên 3 tháng có nguy cơ mắc lo âu, trầm cảm cao gấp 2,85 lần so với thời gian chẩn đoán ≤ 3 tháng. Kết luận: Trẻ bệnh CKD có mắc lo âu, trầm cảm khá rõ. Có mối liên quan chặt chẽ giữa đặc điểm tình trạng bệnh đến lo âu, trầm cảm của trẻ.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Trần Mộng Hiệp. Suy thận ở trẻ em, Bệnh lý
thận học ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học, Hà
Nội 2013:180-182.
2. Sugiarto B, Dhamayanti M, Sambas DR.
Chronic kidney disease and emotionalbehavioral
disorders in adolescents.
Paediatrca Indonesia 2019;59(6):325-330.
https://doi.org/10.14238/pi59.6.2019.325-30
3. Nguyễn Kim Việt. Tâm thần học trẻ em và
thanh thiếu niên, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
2013.
4. Tran TD, Tran T, Fisher J. Validation of the
depression anxiety stress scales (DASS) 21
as a screening instrument for depression
and anxiety in a rural community-based
cohort of northern Vietnamese women.
BMC Psychiatry 2013;24:24-32. https://doi.
org/10.1186/1471-244X-13-24
5. Nguyễn Thị Quỳnh Vân, Trần Thị Thanh. Lo
âu, trầm cảm của bệnh nhân suy thận mạn
lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhận tạo Bệnh
viện Bạch Mai năm 2015 và một số yếu tố
liên quan. Tạp chí Y học Việt Nam 2015;452(3-
2017):34
6. Vũ Thị Ngọc Thành. Rối loạn lo âu ở bệnh
nhân Lupus ban đỏ hệ thống và một số yếu
tố liên quan. Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y
Hà Nội 2022.
7. Dương Thị Thụy. Tình trạng lo âu, trầm cảm
ở trẻ mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Luận
văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 2015.