Tổng biên tập: 

GS.TS. Nguyễn Công Khanh 

 

Phó tổng biên tập: 

GS.TSKH. Lê Nam Trà 

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn 

 

Ban biên tập: 

GS.TS. Nguyễn Công Khanh - Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn  - Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Gia Khánh - Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Phạm Nhật An - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung - Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Trần Minh Điển - Bệnh viện Nhi Trung ương

 

Cộng tác viên: 

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương 

TS.BS. Trần Anh Tuấn 

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn 

TS.BS. Lê Quỳnh Chi