Tạp chí Nhi khoa

Tạp chí Nhi khoa Việt Nam là tạp chí chính thức của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em, xuất bản 6 số/năm. Tạp chí Nhi khoa tiếp nối các số Nhi khoa trước đây. 

Thông tin tạp chí:

  • Giấy phép xuất bản: 222/GP-BTTTT cấp ngày 22 tháng 07 năm 2014
  • ISSN: 1859-3860
  • Tần suất xuất bản: 06 số/năm
  • DOI prefix: 10.52724
  • Công cụ chống đạo văn áp dụng: Ithenticate. Các bài báo có tỉ lệ đạo văn lớn hơn 25% sẽ không được xem xét đánh giá.
  • Trang chủ: https://tcnhikhoa.vn

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được chuyển cho các thành viên ban biên tập phụ trách. Các bản thảo sau đó sẽ trải qua quá trình phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tương ứng. Thành viên ban biên tập phụ trách sẽ đưa ra quyết định trước khi được phê duyệt của Tổng biên tập.

Cam kết bảo mật

Tạp chí Nhi khoa cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí chỉ được sử dụng vào các mục đích thuộc phạm vi xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Đạo đức nghiên cứu

Các nghiên cứu phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ. Để được xuất bản, các bài báo được đều được phản biện đánh giá theo quy trình chặt chẽ và khoa học mà Tạp chí Nhi khoa đã đề ra. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Số hiện tại

Tập 17 Số 2 (2024)

DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v17i2

Đã xuất bản: 2024-05-31

Số đầy đủ

Nghiên cứu

SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP MỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Thanh Chương Lê, Tùng Lâm Vũ, Vũ Anh Lê, Tuấn Hưng Phan, Thị Hồng Hanh Lê, Đăng Việt Phùng, Thị Thu Nga Nguyễn, Thị Hoa Lê, Ngọc Văn Nguyễn
ỨNG DỤNG NỘI SOI PHẾ QUẢN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HÔ HẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Thị Thu Nga Nguyễn, Đăng Việt Phùng, Thanh Chương Lê, Tùng Lâm Vũ, Duy Vũ Trần, Thị Kim Thanh Đặng, Thị Sen Đỗ, Thị Minh Phượng Nguyễn, Thị Kim Dung Trần, Thị Phương Thảo Đào, Tràng Tuân Đoàn
Xem tất cả các số