Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LỴ AMIP DO ENTAMOEBA HISTOLYTICA TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC Download Download PDF