ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LỴ AMIP DO ENTAMOEBA HISTOLYTICA TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC

Ma Văn Thấm1, Nguyễn Nam Phong1, Hồ Thị Hồng Tho1, Nguyễn Thị Huệ1
1 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tiêu chảy do lỵ amip đặc biệt Entamoeba Histolytica (E. Histolytica) là một vấn đề sức khỏe toàn cầu quan trọng và là nguyên nhân thứ ba gây tử vong do nhiễm ký sinh trùng.
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lỵ amip do E. Histolytica ở trẻ em.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 112 bệnh nhân tuổi từ 1 tháng đến 15 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc được chẩn đoán bệnh lỵ amip do E.Histolytica bằng phương pháp soi phân thấy dưỡng bào E. Histolytica thể hoạt động ăn hồng cầu thời gian từ tháng 01/10/2020 - 01/10/2022.
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả loạt ca bệnh.
Kết quả: Bệnh lỵ amip do E. Histolytica ở trẻ em chiếm 8.6% các nguyên nhân gây đau bụng, tiêu chảy ở trẻ em. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, gặp nhiều nhất ở trẻ trên 60 tháng. Bệnh phân bố quanh năm nhiều nhất tháng 7,8,9. Tỉ lệ nam/nữ là 1,49:1. Triệu chứng lâm sàng bệnh lỵ amip
do E. Histolytica ở trẻ em tiêu chảy 100%, phân nhày máu 88,4%, đau quặn bụng 86,6%, mót rặng 54,1%, sốt 28,6%. Số ngày tiêu chảy trước nhập viện 2,9±1,8 ngày. Số lần tiêu chảy/ngày trước nhập viện 11,3 ± 3 lần. Trẻ không có mất nước chiếm tỉ lệ 75,9%. Cận lâm sàng có số lượng
bạch cầu tăng chiếm 70,5 %, bạch cầu ái toan tăng chiếm 86,6%. Na giảm chiếm 42,8%, K giảm chiếm 32,1%. Soi phân có hồng cấu chiếm 94,6%, bạch cầu 84,8%. 
Kết luận: Bệnh lỵ amip do E. Histolytica ở trẻ em chiếm 8,6%. Triệu chứng lâm sàng bệnh lỵ amip do E. Histolytica chủ yếu là tiêu chảy, phân nhày máu, đau quặn bụng, thường trẻ không có mất nước. Xét nghiệm thường số lượng bạch cầu tăng nhẹ, chủ yếu tăng bạch cầu ái toan, soi phân có hồng cầu, bạch cầu.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Đề. Ký sinh trùng trong lâm
sàng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2013:100-
117.
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
một số bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y
học, Hà Nội 2020:73-78.
3. Bộ Y tế. Tiêu chảy cấp. Hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em.
Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2020:316-324.
4. Đặng Văn Khôi. Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng và điều trị bệnh lỵ amip trẻ em < 5 tuổi
tại Phòng khám nhi bệnh viện đại học y Thái
Bình, Trường Đại học Y Thái Bình 2009.
5. Nguyễn Thị Việt Hà. Khuyến cáo điều trị
tiêu chảy cấp ở trẻ em Tạp chí Nhi khoa
2013;6(1):28-29.
6. Phạm Võ Phương Thảo. Nghiên cứu đặc
điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh tiêu
chảy cấp ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh
viện Trung ương Huế, Tạp chí Y Dược học -
Trường Đại học Y Dược Huế 2021;11(1).
7. Leder K, Weller PF. Intestinal Entamoeba
histolytica amebiasis. Dec 07, 2021; 11- 18,
[uptodate].