TIỀM NĂNG CỦA AXIT AMIN TRONG HỖ TRỢ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

Lưu Thị Mỹ Thục1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Axit amin là đơn vị cấu tạo nên protein, có vai trò và chức năng sinh lý quan trọng đối với cơ thể sống. Gần đây, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu khám phá những tiềm năng tích cực của axit amin để ứng dụng trong dinh dưỡng và sức khỏe. Một số ứng dụng hiệu quả như hỗn hợp cystine và theanine có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch; glycine giúp hỗ trợ giấc ngủ; glutamate sử dụng dưới dạng gia vị bột ngọt có thể hỗ trợ tăng cảm giác ngon khi phải ăn chế độ ăn giảm muối và hỗ trợ điều chỉnh lượng ăn vào.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Kurihara S, Shibakusa T, Tanaka K.
Cystine and theanine: amino acids as
oral immunomodulative nutrients.
Springerplus 2013;2:635. https://doi.
org/10.1186%2F2193-1801-2-635.
2. Wataru Y, Inagawa K, Chiba S et al. Glycine
ingestion improves subjective sleep
quality in human volunteers, correlating
with polysomnographic changes. Sleep
and biological Rhythms 2007;5(2):126-
131. https://doi.org/10.1111/j.1479-
8425.2007.00262.x
3. JECFA, 1987. L – Glutamic acid and its
ammonium, calcium, monosodium and
potassium salts. Toxicological evaluation
of certain food additives – Joint FAO/WHO
Expert Panel on Food Additives
4. (EC/SCF) Communities Commission of the
European, 1991. 25th series of food additives
of various technological functions
5. (FDA) US Food and Drug Administration,
1993. Code of Federal Regulations. Volume
408
6. Japanese Ministry of Health, Labour and
Welfare, 2015. List of Designated Additives
7. Bộ Y tế, 2019. Thông tư số 24/2019/TT-BYT
ngày 30 tháng 8 năm 2019
8. Yamaguchi S, Takahashi C. Interaction of
monosodium glutamate and sodium on
saltiness and palatability of a clear soup.
Journal of Food Science 1985;49(1):82-85.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1984.
tb13675.x
9. Halim J, Bouzari A, Felder D et al. The Salt
Flip: Sensory mitigation of salt (and sodium)
reduction with monosodium glutamate
(MSG) in “Better-for-You” foods. J Food
Sci 2020;85(9):2902-2914. https://doi.
org/10.1111/1750-3841.15354
10. Ventura AK, Beauchamp GK, Mennella JA.
Infant regulation of intake: the effect of free
glutamate content in infant formulas. Am
J Clin Nutr 2012;95(4):875-881. https://doi.
org/10.3945/ajcn.111.024919