Quay trở lại chi tiết bài báo HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG VÀ SAU MỔ CỦA GÂY TÊ CẠNH CỘT SỐNG NGỰC TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC MỘT BÊN Ở TRẺ EM Download Download PDF