DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v17i2

Đã xuất bản: 2024-05-31

Số đầy đủ

Nghiên cứu

SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP MỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Thanh Chương Lê, Tùng Lâm Vũ, Vũ Anh Lê, Tuấn Hưng Phan, Thị Hồng Hanh Lê, Đăng Việt Phùng, Thị Thu Nga Nguyễn, Thị Hoa Lê, Ngọc Văn Nguyễn
ỨNG DỤNG NỘI SOI PHẾ QUẢN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HÔ HẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Thị Thu Nga Nguyễn, Đăng Việt Phùng, Thanh Chương Lê, Tùng Lâm Vũ, Duy Vũ Trần, Thị Kim Thanh Đặng, Thị Sen Đỗ, Thị Minh Phượng Nguyễn, Thị Kim Dung Trần, Thị Phương Thảo Đào, Tràng Tuân Đoàn