LỰA CHỌN KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TỤ CẦU Ở TRẺ EM

Thu Nga Phạm1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus) là một vi khuẩn gram dương gây nhiễm trùng sinh mủ phổ biến và có vai trò quan trọng trong nhiễm trùng mắc phải trong cộng đồng và bệnh viện. Viêm phổi do S.aureus có thể xảy ra thứ phát sau một nhiễm trùng ở nơi khác hoặc nguyên phát từ đường hô hấp. Hiện nay, việc sử dụng kháng sinh tràn lan và không hợp lý đã dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh của tụ cầu ngày càng tăng cao. Vì vậy, để điều trị viêm phổi do tụ cầu một cách hiệu quả, đồng thời tránh nguy cơ vi khuẩn tụ cầu kháng thuốc cần thiết phải có chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Lê Huy Chính. Tụ cầu vàng. Vi sinh vật y học, Tập 1, Nhà xuất bản Y học 2007:134-141.
2. Ray MD, Boundy S, Archer GL. Transfer of the methicillin resistance genomic island among staphylococci by conjugation. Molecular microbiology 2016;100(4):675-685. https://doi.org/10.1111/mmi.13340
3. American Academy of Pediatrics. Staphylococcus aureus. Red Book: 2021-2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, 32nd ed, Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfeld R, Sawyer MH (Eds), American Academy of Pediatrics, Itasca, IL 2021:678.
4. McNeil JC, Kaplan SL. Vancomycin Therapeutic Drug Monitoring in Children: New Recommendations, Similar Challenges. J Pediatr Pharmacol Ther 2020;25(6):472-475. https://doi.org/10.5863/1551-6776-25.6.472
5. Bamberger DM, Boyd SE. Management of Staphylococcus aureus Infections. Am Fam Physician 2005;72(12):2474-2481.
6. Wunderink RG, Niederman MS, Kollef MH et al. Linezolid in methicillin-resistant Staphylococcus aureus nosocomial pneumonia: a randomized, controlled study. Clin Infect Dis 2012;54(5):621-629. https://doi.org/10.1093/cid/cir895
7. Corey GR, Rubinstein E, Stryjewski ME et al. Potential Role for Telavancin in Bacteremic Infections Due to Gram-Positive Pathogens: Focus on Staphylococcus aureus. Clinical Infectious Diseases 2015;60(5):787-796. https://doi.org/10.1093/cid/ciu971
8. Esposito S, Blasi F, Curtis N et al. New Antibiotics for Staphylococcus aureus Infection: An Update from the World Association of Infectious Diseases and Immunological Disorders (WAidid) and the Italian Society of Anti-Infective Therapy (SITA). Antibiotics (Basel) 2023;12(4):742. https://doi.org/10.3390/antibiotics12040742
9. Frank AL, Marcinak JF, Mangat PD et al. Clindamycin treatment of methicillinresistant Staphylococcus aureus infections in children. The Pediatric Infectious Disease Journal 2022;21(6):530-534. https://doi.org/10.1097/00006454-200206000-00010
10. Stein GE, Babinchak T. Tigecycline: an update. Diagn Microbiol Infect Dis 2013;75(4):331-336. https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2012.12.004
11. Liu C, Bayer A, Cosgrove SE et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children. Clin Infect Dis 2011 52(3),285-292. https://doi.org/10.1093/cid/cir034
12. Sheldon L Kaplan. Staphylococcus aureus in children: Overview of treatment of invasive infections. Uptodate; update Jan 10, 2024.