SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP MỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Thanh Chương Lê1, Tùng Lâm Vũ1, Vũ Anh Lê1, Tuấn Hưng Phan1, Thị Hồng Hanh Lê1, Đăng Việt Phùng1, Thị Thu Nga Nguyễn1, Thị Hoa Lê1, Ngọc Văn Nguyễn1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Ứng dụng nội soi phế quản can thiệp giúp điều trị nhiều tình trạng bệnh lý đường thở như rò khí - thực quản, sẹo hẹp, u sùi thanh khí phế quản, dị vật đường thở, hẹp đường thở... Nhiều kỹ thuật nội soi phế quản can thiệp mới đã được ứng dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian qua: đóng rò khí - thực quản, rò xoang lê bằng Trichloacetic acid, cắt đốt laser, nong sẹo hẹp bằng bóng, áp mitomycin, đặt T-tube thanh khí quản đã cải thiện kết quả điều trị nhiều bệnh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Nhi Trung ương. Quy trình kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng đóng rò khí - thực quản bằng acid trichloacetic. Số 706/CT-BVNTW ngày 15/4/2022
2. Bệnh viện Nhi Trung ương. Quy trình kỹ thuật đóng rò xoang lê bằng acid trichloacetic qua nội soi ống cứng. Số 706/CT-BVNTW ngày 15/4/2022
3. Bệnh viện Nhi Trung ương. Quy trình kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm điều trị u và sẹo hẹp khí phế quản bằng laser. Số 706/CT-BVNTW ngày 15/4/2022
4. Bệnh viện Nhi Trung ương. Quy trình kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng áp mitomycin thanh khí quản. Số 706/CTBVNTW ngày 15/4/2022
5. Bệnh viện Nhi Trung ương. Quy trình kỹ thuật đặt ống chữ T silicon thanh - khí quản ở trẻ em. Số 706/CT-BVNTW ngày 15/4/2022
6. Hu L, He N, He S et al. Endoscopic balloon dilatation in the management of paediatricacquired subglottic stenosis in children. Auris Nasus Larynx 2024;51(1):161-166. https://doi.org/10.1016/j.anl.2023.07.004