Quay trở lại chi tiết bài báo SƠ LƯỢC MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP MỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF