Quay trở lại chi tiết bài báo HIỆU QUẢ TỪ CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỚI KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT HEN CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY NĂM 2023 Download Download PDF