VAI TRÒ CỦA NỘI SOI CAN THIỆP ĐẶT STENT TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP KHÍ PHẾ QUẢN

Khắc Đại Vũ1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Hẹp khí phế quản là một tình trạng cấp cứu ở người lớn và trẻ em, có nhiều nguyên nhân và phương pháp điều trị. Hẹp khí phế quản được chẩn đoán bằng khám xét lâm sàng, đo chức năng hô hấp, chụp CT ngực và nội soi phế quản. Nội soi phế quản đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán tình trạng hẹp. Phương pháp điều trị tối ưu cho hẹp khí quản là phẫu thuật tạo hình khí quản. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân cao tuổi có các bệnh lý nền hoặc bệnh nhân đang trong tình trạng suy hô hấp cấp không có chỉ định phẫu thuật. Nội soi phế quản can thiệp bao gồm nong cơ học, cắt đốt điện đông cao tần, laser, đặt stent đường thở là phương pháp điều trị thay thế có hiệu quản.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Freitag L, Ernst A, Unger M et al. A proposed classifcation system of central airway stenosis. Eur Respir J 2007;30(1):7-12. https://doi.org/10.1183/09031936.00132804
2. Wynn R, Har-El G, Lim JW. Tracheal resection with end-to-end anastomosis for benign tracheal stenosis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004;113(8):613-617. https://doi.org/10.1177/000348940411300803
3. Zias N, Chroneou A, Tabba MK et al. Post tracheostomy and post intubation tracheal stenosis: Report of 31 cases and review of the literature. BMC Pulm Med 2008;8:18. https://doi.org/10.1186/1471-2466-8-18.
4. Mostafa BE, Mbarek C, Halafawi A. TrachealStenosis Diagnosis and Treatment. Second Edition 2021.
5. Gordon J. Rigid Bronchoscopy. In: Ernst A, Herth FJ, editors. Principles and Practice of Interventional Pulmonology. New York: Springer, 2013:285-296.
6. Mehta AC, Lee FY, Cordasco EM et al. Concentric tracheal and subglottic stenosis. Management using the Nd-YAG laser for mucosal sparing followed by gentle dilatation. Chest 1993;104(3):673-677. https://doi.org/10.1378/chest.104.3.673
7. Dutau H. Endobronchial SIlicone Stents for Airway Management. In: Ernst A, Herth FJ, editors. Principles and Practice of Interventional Pulmonology. New York: Springer, 2013:311-21.
8. Folch E, Keyes C. Airway stents. Ann Cardiothorac Surg 2018;7(2):273-283. https://doi.org/10.21037/acs.2018.03.08
9. Dumon JF. A dedicated tracheobronchial stent. Chest 1990;97(2):328-332. https://doi.org/10.1378/chest.97.2.328