DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v16i5

Đã xuất bản: 2023-12-21

Nghiên cứu

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI VIÊM PHỔI NẶNG DO MYCOPLASMA PNEUMONIA Ở TRẺ EM
Đặng Mai Liên, Lê Thị Hồng Hanh, Hoàng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Lê, Hoàng Phương Thanh, Vũ Tùng Lâm, Nguyễn Thị Thanh Bình
NGHIÊN CỨU TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THẬN VÀ MÔ HÌNH LÂM SÀNG CỦA BỆNH LÝ CẦU THẬN Ở TRẺ EM
Nguyễn Thị Diễm Chi, Lê Thỵ Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy Sương, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Kiêm Hảo, Nguyễn Đình Cân
PHÁT HIỆN CÁC BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN BẰNG KỸ THUẬT LAI VI DÃY SO SÁNH HỆ GEN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN
Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Mai Hương, Ngô Mạnh Tiến, Phạm Thu Hương, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thanh Tâm, An Thùy Lan, Đinh Thị Hồng Nhung, Cấn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thu Hà, Bùi Phương Thảo, Ngô Diễm Ngọc, Vũ Chí Dũng, Cao Việt Tùng, Trần Minh Điển
PHÁT HIỆN SỐ LƯỢNG BẢN SAO GEN SMN1/SMN2 BẰNG CÁC KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ
Nguyễn Thị Quyên, Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thu Hương, Ngô Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Dũng, Trần Phương Thảo, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Khánh, Cấn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Phương Mai, Ngô Diễm Ngọc, Vũ Chí Dũng, Cao Việt Tùng, Trần Minh Điển

Khác