TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN THIẾU MÁU Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Hương Mai1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Thiếu máu là tình trạng giảm lượng hemoglobin (Hb) hay khối hồng cầu (red cell mass) dưới giới hạn bình thường của người cùng lứa tuổi. Thiếu máu gây hậu quả giảm khả năng vận chuyển cung cấp oxy cho tổ chức của hồng cầu để đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Dallman PR. Developmental changes in
Red Blood Cell production and function. In
Rudolph’ s Pediatrics, 16th ed. Appleton and
Lange: 1091-1095.
2. World Health Organization (2011).
Haemoglobin concentrations for the
diagnosis of anaemia and assessment of
severity. Vitamin and Mineral Nutrition
Information System. http://www.who.int/
vmnis/indicators/haemoglobin.
3. World Health Organization (2015). The
global prevalence of anaemia in 2011.
https://www.who.int/nutrition/publications/
micronutrients/global_prevalence_
anaemia_2011/en/, xem 1/12/2018.
4. Lanzkowsky P. Classification and diagnosis
of anemia during childhood. Manual of
Pediatric Hematology and Oncology, sixth
edition, Elsevier Academic Press, California,
1-11.
5. Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Hoàng Nam.
Phần 9: Bệnh huyết học. Tiếp cận chẩn đoán
và điều trị Nhi Khoa, xuất bản lần 2, Nhà xuất
bản Y học, Hà Nội 2017:741-481.