NGHIÊN CỨU TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC THẬN VÀ MÔ HÌNH LÂM SÀNG CỦA BỆNH LÝ CẦU THẬN Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Diễm Chi1, Lê Thỵ Phương Anh2, Nguyễn Thị Thúy Sương1, Nguyễn Hữu Sơn1, Trần Kiêm Hảo3, Nguyễn Đình Cân1
1 Bệnh viện Trung ương Huế
2 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế
3 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tổn thương mô bệnh học thận và mô hình lâm sàng của bệnh lý cầu thận ở trẻ em.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Kết quả: Hội chứng thận hư đơn thuần là chẩn đoán chủ yếu trước sinh thiết thận (59,3%), tiếp đến là hội chứng thận hư không đơn thuần với 12,7%, viêm thận Schonlein Henoch, viêm thận Lupus, bệnh thận IgA, thiếu máu huyết tán, hội chứng Alport chiếm tỉ lệ lần lượt là 11,2%, 8,4%, 5,6% và 1,4% cho mỗi loại. Sau khi có kết quả mô bệnh học, tổn thương tối thiểu gặp nhiều nhất trong bệnh lý cầu thận nguyên phát (36,6%), viêm thận Lupus gặp chủ yếu với 15,5%
trong nhóm bệnh lý cầu thận thứ phát. Triệu chứng đái máu và các biểu hiện ngoài thận có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nhóm bệnh lý (p<0,05). Tỷ lệ thay đổi chẩn đoán sau sinh thiết thận là 38%, trong đó bệnh thận IgA có tỷ lệ thay đổi chẩn đoán thấp nhất, viêm thận Lupus và hội chứng thận hư có tỷ lệ thay đổi chẩn đoán cao nhất.
Kết luận: Tổn thương tối thiểu chiếm ưu thế ở nhóm bệnh lý cầu thận tiên phát, viêm thận Lupus chiếm đa số ở nhóm bệnh lý cầu thận thứ phát. Đái máu và biểu hiện ngoài thận có khác biệt ý nghĩa giữa các nhóm bệnh lý cầu thận.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bhalla K, Gupta A, Nanda S et al.
Epidemiology and clinical outcomes of acute
glomerulonephritis in a teaching hospital
in North India. J Family Med Prim Care
2019;8(3):934-937. https://doi.org/10.4103/
jfmpc.jfmpc_57_19
2. Phadke KD, Goodyer P, Bitzan M. Manual of
Pediatric Nephrology.Springer 2014:141-145.
3. Fogo AB, Kashgarian M. Diagnosis Atlas of
Renal Pathology. Elsevier 2017:19-294.
4. Fogo AB. Pediatric Nephrology. Springer
2017:706-742.
5. Bộ Y tế. Tiếp cận chẩn đoán đái máu. Hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý
thường gặp ở trẻ em 2015:412.
6. Nguyễn Thị Hồng Đức, Trần Kiêm Hảo,
Nguyễn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Cân,
Nguyễn Hoàng Minh, Huỳnh Ngọc Linh,
Phạm Nguyên Cường, Nghiên cứu đặc
điểm tổn thương mô bệnh học trong bệnh
cầu thận trẻ em. Tạp chí Nội tiết và Đái tháo
đường 2020;43:78-83.
7. Lee SA, KIm MS, Kim SC et al. Clinical and
Pathological Findings of Renal Biopsy in
Children: Outcomes from a Single Center Over
27 Years. Child Kidney Dis 2017;21(1):8-14.
https://doi.org/10.3339/jkspn.2017.21.1.8
8. Huỳnh Thoại Loan. Sinh thiết thận tại bệnh
viện Nhi đồng 1. Tạp chí Y học thực hành
2010;10(739):99-105.
9. Souilmi F, Houissaini TS, Alaoui H et al.
Indications and results of renal biopsy
in children: A single-center experience
from Morocco. Saudi J Kidney Dis
Transpl 2015;26(4):810-815. https://doi.
org/10.4103/1319-2442.160225
10. Phan Ngọc Hải. Nghiên cứu biến đổi lâm
sàng và cận lâm sàng của hội chứng thận hư
ở trẻ em theo diễn tiến điều trị giai đoạn tấn
công. Đại học Y dược Huế 2014.
11. Nguyễn Văn Sang. Đặc điểm lâm sàng, cận
lâm sàng và kết quả điều trị hội chứng thận
hư tiên phát trẻ em tại bệnh viện sản nhi
Bắc Giang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
2018;87(11):9-12.
12. Thái Thiên Nam. Nghiên cứu lâm sàng, mô
bệnh học và kết quả điều trị viêm thận Lupus
ở trẻ em. Đại học Y Hà Nội 2018.
13. Shatat IF, Becton LJ, Woroniecki RP.
Hypertension in Childhood Nephrotic
Syndrome. Front Pediatr 2019;7:287. https://
doi.org/10.3389/fped.2019.00287
14. Haas ME, Aragam K, Emdin CA et al.
Genetic Association of Albuminuria with
Cardiometabolic Disease and Blood Pressure.
Am J Hum Genet 2018;103(4):461-473.
https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.08.004
15. Niaudet P. Etiology, clinical manifestations,
and diagnosis of nephrotic syndrome in
children. Uptodate.com, 2020.
16. Trần Thị Kim Anh, Trần Nguyễn Như Uyên,
Vũ Huy Trụ. Khảo sát đặc điểm các trường
hợp sinh thiết thận tại bệnh viện Nhi đồng
2. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh
2021;2(25):14-20.
17. Pilania RK, Venkatech GV, Nada R et al.
Renal Biopsy in Children-Effect on Treatment
Decisions: A Single-Center Experience. Indian
J Pediatr 2021;88(10):1036-1039. https://doi.
org/10.1007/s12098-021-03721-9