Quay trở lại chi tiết bài báo ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH VỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM Download Download PDF