Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG CORTICOSTEROID TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Download Download PDF