DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Đỗ Thị Hải Hà1, Đỗ Thanh Hương2, Nguyễn Văn Lâm3
1 1Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp 2Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội
2 2Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội 3Bệnh viện Nhi Trung ương
3 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc COVID-19 điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang 232 bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 bằng xét nghiệm RT-PCR COVID điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022.
Kết quả: Tỷ lệ nam/nữ là 1,5/1; trẻ dưới 1 tuổi chiếm tỉ lệ cao 40,1%, 1-6 tuổi là 27,9%, 6-11 tuổi chiếm 19%, trẻ trên 11 tuổi là 11,2%; 72,4% trẻ nhiễm COVID-19 có tiếp xúc với F0 là người thân trong gia đình. Trong 232 trẻ mắc COVID-19 có 122 (52,6%) trẻ mắc bệnh lý nền. Triệu chứng lâm sàng hay gặp chủ yếu là sốt (70,3%), ho (53,4%), chảy mũi/nghẹt mũi (42,7%), ăn kém/bỏ ăn (57,8%), ỉa phân lỏng/nát (25%), đau đầu/quấy khóc (27,6%), nôn/buồn nôn (26,3%), co giật
(13,8%), đau bụng (9,5%). Triệu chứng cận lâm sàng: số lượng BC 11,15 ± 7,13, tỷ lệ BC bình thường chiếm chủ yếu 36,2%, tăng chiếm 366%; BCTT 628 ± 5,17 với tỷ lệ bình thường chiếm 40,1%; BC lympho 3,42 ± 3,4 với tỷ lệ bình thường và giảm lần lượt là 43,5% và 30,6%.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Korean Society of Infectious Diseases;
Korean Society of Pediatric Infectious
Diseases; Korean Society of Epidemiology;
Korean Society for Antimicrobial Therapy;
Korean Society for Healthcare-associated
Infection Control and Prevention;
Korea Centers for Disease Control and
Prevention. Report on the Epidemiological
Features of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Outbreak in the Republic of
Korea from January 19 to March 2, 2020. J Korean Med Sci 2020;35(10):e112. https://
doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e112
2. Tezer H, Demirdag TB. Novel coronavirus
disease (COVID-19) in children. Turk. J
Med Sci 2020;50(3):592–603. https://doi.
org/10.3906/sag-2004-174
3. Bộ Y tế - Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại
dịch COVID-19. https://COVID19.gov.vn/
(accessed Jun. 09, 2023).
4. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
COVID-19 ở trẻ em. Quyết định số 405 /QĐ-
BYT ngày 22 tháng 02 năm 2022.
5. Phạm Thị Thanh Hương. Đặc điểm dịch tễ
lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị
bệnh nhi COVID-19 tại bệnh viện sản nhi
Bắc Ninh. Tạp Chí Nhi Khoa 2022;15(5):63-72.
https://doi.org/10.52724/tcnk.v15i5.139
6. Phung Nguyen The Nguyen, Tranh Thanh
Thuc, Nguyen Thanh Hung et al. Risk
factors for disease severity and mortality
of children with COVID-19: A study at a
Vietnamese Children’s hospital. J Infect
Chemother 2022(10):1380–1386. https://doi.
org/10.1016/j.jiac.2022.06.010
7. Cui X, Zhao Z, Zhang T et al. A systematic
review and meta‐analysis of children with
coronavirus disease 2019 (COVID‐19. J Med
Virol 2021;93(2):1057–1069. https://doi.
org/10.1002/jmv.26398
8. Götzinger F, Santiago-Garcia B, Nogvera-
Julían A et al. COVID-19 in children
and adolescents antiago in Europe: a
multinational, multicentre cohort study.
Lancet Child Adolesc Health 2020;4(9):653–
661. https://doi.org/10.1016/s2352-
4642(20)30177-2.