DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v14i3

Đã xuất bản: 2022-06-10

Số đầy đủ

Tổng quan

Nghiên cứu

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG IMMUNOGLOBULIN Ở TRẺ MẮC KAWASAKI
Vũ Thị Duyên, Đặng Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Anh, Lê Trọng Tú, Lê Hồng Quang, Nguyễn Hương Giang
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN Ở TRẺ EM
Nguyễn Thị Dung, Đặng Thị Hải Vân, Nguyễn Thu Hương