CHĂM SÓC TRẺ MỚI SINH CỦA NGƯỜI MẸ NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM COVID-19

Lê Nguyễn Nhật Trung 1, Khu Thị Khánh Dung2
1 Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Dữ liệu hiện tại từ Trung tâm kiểm soát và Phòng
ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, khoảng 2% trẻ sinh ra từ
những phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với
SARS-CoV-2 gần thời điểm sinh, có kết quả dương
tính trong 24 - 96 giờ đầu tiên sau khi sinh [2],[7],[9].
Một số nghiên cứu từ nhiều trung tâm khác nhau
cho thấy tỷ lệ sơ sinh nhiễm dao động từ 0 - 12%.
Các bằng chứng hiện tại cho thấy nguy cơ lây
nhiễm cao nhất cho trẻ sơ sinh xảy ra khi người
mẹ khởi phát COVID-19 trong vòng 1 tuần trước
sinh. Một báo cáo giám sát của CDC Hoa Kỳ, bao
gồm 923 trẻ sơ sinh được sinh ra từ những phụ
nữ mắc COVID - 19; 2,6% có kết quả xét nghiệm
dương tính với SARS-CoV-2 sau khi sinh. Tuy
nhiên, trong số 328 trẻ sinh ra từ những phụ nữ
được ghi nhận là khởi phát nhiễm trong vòng 14
ngày trước khi sinh, 4,3% trẻ sơ sinh có kết quả
xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, không rõ
nguy cơ giữa nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng
hoặc không có triệu chứng ở mẹ [2].
Nhiều báo cáo đã được công bố tại Hoa Kỳ cho
thấy tử vong ở trẻ sơ sinh liên quan trực tiếp đến
nhiễm SARS-CoV-2 chu sinh rất ít gặp. Tuy nhiên,
nhiễm SARS-CoV-2 ở mẹ (chủ yếu nhiễm có triệu
chứng tại thời điểm sinh) có liên quan đến tăng
nguy cơ sinh non và bệnh tật chu sinh. Các bác
sĩ và gia đình cần lưu ý rằng có những báo cáo
đã được công bố trẻ sơ sinh phải nhập viện trước
một tháng tuổi do nhiễm COVID-19 nặng [1].

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. American Academy of Pediatrics (AAP):Management of infants born to mothers with
suspected or confirmed COVID-19 (2020, updated 2021).
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Evaluation and management
considerations for neonates at risk for COVID-19 (2020).
3. World Health Organization (WHO): Breastfeeding and COVID-19 – Scientific brief
(2020).
4. American Academy of Family Physicians (AAFP): Considerations for pregnancy,
breastfeeding, and COVID-19 (2020, updated 2021).
5. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Statement on safe
motherhood and COVID-19, update (2021).
6. Canadian Paediatric Society (CPS): Practice point on NICU care for infants born to mothers
with suspected or confirmed COVID-19 (2020).
7. World Health Organization (WHO): Definition and categorization of the timing of mother-to-child transmission of SARS-CoV-2, Feb 2021.
8. Satyan Lakshminrusimha, Perinatal SARSCoV-2 Infection and Neonatal COVID-19: A 2021
Update, NeoReview Vol. 22 No. 5 MAY 2021.
9. Nima Rezaei, A systematic review of pregnant women with COVID‑19 and their neonates, Archives of Gynecology and Obstetrics, April 2021.
10. WHO, Definition and categorization of the timing of mother-to-child transmission of SARSCoV-2, Feb 2021.
11. Lorenza Pugni, Evaluation of Roomingin Practice for Neonates Born to Mothers With
SevereAcuteRespiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection in Italy, JAMA Pediatr. 2021;175(3):
260-266.
12. Bộ Y tế, Quyết Định “Về việc ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID - 19
do chủng virus SARS - CoV - 2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh”, Số 3982/QĐ – BYT, ngày 18 tháng