OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ HAY TIM-PHỔI NHÂN TẠO TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Nguyễn Tiến Dũng1
1 Bệnh viện Bạch Mai

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Năm 1953 lần đầu tiên Gibbon dùng oxygen hóa và hỗ trợ tưới máu nhân tạo thành công cho ca mổ tim hở. Đến năm 1954 Lillehei phát triển thành công kỹ thuật tuần hoàn chéo với gây mê nhẹ cho người lớn tình nguyện sử dụng máy tim phổi nhân tạo để mổ sửa chữa bệnh tim bẩm sinh. Năm 1955, tại Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ, Kirklin và cs cải tiến máy của Gibbon dùng cho phẫu thuật vá vách liên nhĩ thành công. Năm 1965 Rashkind và cs lần đầu tiên thí nghiệm sử dụng máy cho trẻ sơ sinh đã tử vong vì suy hô hấp. Năm 1969, Dorson và cs dùng máy cho trẻ sơ sinh sống. Năm 1970, Baffes và cs công bố dùng máy tim phổi nhân tạo trong mổ tim bẩm sinh cho trẻ nhỏ còn bú và năm 1975, Bartlett và cs lần đầu tiên điều trị thành công bằng ECMO cho trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng[1]; [5] [19].

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Alapati D, Aghai ZH, Hossain MdJ, Dirnberger DR, Ogino MT, Shaffer TH. Lung Rest during
Extracorporeal Membrane Oxygenation for Neonatal Respiratory Failure-Practice Variations
and Outcomes. Pediatr Crit Care Med. 2017 Jul;18(7): 667–674.
2. Barbaro RP, Xu Y, Borasino S, et al. Does Extracorporeal Membrane Oxygenation Improve
Survival in Pediatric Acute Respiratory Failure? Am J Respir Crit Care Med Vol 197, Iss 9, pp 1177- 1186, May 1, 2018.
3. Bembea MM, Hoskote A, Guerguerian AM. Pediatric ECMO Research: The Case for Collaboration. Front Pediatr. 2018; 6: 240.
4. Bembea MM, Cheifetz IM, et al. Recommendations on the Indications for Red
Blood Cell Transfusion for the Critically Ill Child Receiving Support from Extracorporeal
Membrane Oxygenation, Ventricular Assist, and Renal Replacement Therapy Devices from the
Pediatric Critical Care Transfusion and Anemia Expertise Initiative. Pediatr Crit Care Med. 2018
September ; 19(9 ): S157-S162.
5. Chaves RCF, Filho RR, et al. Extracorporeal membrane oxygenation:a literature review. Rev
Bras Ter Intensiva. 2019;31(3):410-424.
6. Erickson S. Extra-corporeal membrane oxygenation in paediatric acute respiratory distress
syndrome: overrated or underutilized?Ann Transl Med. 2019 Oct; 7(19): 512.
7. Fernando SM, Qureshi D, et al. Long-term survival and costs following extracorporeal
membrane oxygenation in critically ill children-a population-based cohort study. Critical Care
(2020) 24:13.
8. Guo Z, Sun L, Li B, Tian R, Zhang X, Zhang Z, Clifford SP, Liu Y, Huang J, Li X. Anticoagulation
Management in Severe Coronavirus Disease 2019 Patients on Extracorporeal Membrane
Oxygenation. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia; 35 (2021) 389-397.
9. Huang S, Zhao S, Luo H, Wu Z, Wu J, Xia H, Chen X. The role of extracorporeal
membrane oxygenation in critically ill patients with COVID-19: a narrative review. BMC Pulm
Med (2021) 21:116 https://doi.org/10.1186/s12890-021-01479-6.
10. Kim TH, Lim C, et al. Prognosis in the Patients with Prolonged Extracorporeal Membrane
Oxygenation. Korean J Thorac Cardiovasc Surg 2012;45:236-241.
11. Murugappan KR, Walsh DP, Mittel A, Sontag D, Shaef S. Veno-venous extracorporeal
membrane oxygenation allocation in the COVID-19 pandemic. Journal of Critical Care 61
(2021) 221–226.
12. Neto AS, Schmidt M, et al. Associations between ventilator settings during extracorporeal
membrane oxygenation for refractory hypoxemia and outcome in patients with acute respiratory distress syndrome: a pooled individual patient data analysis. Intensive Care Med (2016) 42:1672-1684.
13. Patel B, Chatterjee S, Davignon S, Herlihy JP. Extracorporeal membrane oxygenation as rescue therapy for severe hypoxemic respiratory failure. J Thorac Dis 2019;11(Suppl 14):S1688-S1697.
14. Patroniti N, Bonatti G, Senussi T, Robba C. Mechanical ventilation and respiratory monitoring during extracorporeal membrane oxygenation for respiratory support. Ann Transl Med. 2018 Oct; 6(19): 386.
15. Putowski Z, Szczepanska A, Czok M, Krzych LJ. Veno-Venous Extracorporeal Membrane
Oxygenation in COVID-19-Where Are We Now? J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1173.
https://doi.org/10.3390/ ijerph18031173.
16. Raasveld SJ, Delnoij TSR, Broman LM, Hartgring AOL, Hermans G, Troy ED, Taccone
FS, Diaz MQ, Velde FVD, Miranda DDR, Scholten E, ETALON Study Group, and Vlaar
APV. Extracorporeal Membrane Oxygenation in Patients With COVID-19: An International
Multicenter Cohort Study. Journal of Intensive Care Medicine 2021, Vol. 36(8) 910-917.
17. Raffaeli G, Veneroni C, Ghirardello S, Lavizzari A, Passera S, Mosca F, Cavallaro G,
Dellacà RL. Role of Lung Function Monitoring by the Forced Oscillation Technique for
Tailoring Ventilation and Weaning in Neonatal ECMO: New Insights From a Case Report. Front
Pediatr. 2018; 6: 332.
18. Sandhu HS, Fortenberry JD, MacLaren G. Editorial: Improving Extracorporeal Life Support
Outcomes in Children. Front Pediatr. 2019; 7: 140
19. White A, Fan E. What is ECMO? Am J Respir Crit Care Med Vol. 193, p9-10, 2