DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v16i3

Đã xuất bản: 2023-11-30

Số đầy đủ

Nghiên cứu

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC DO THỦNG RUỘT Ở TRẺ SƠ SINH CỰC NHẸ CÂN
Đặng Nguyễn Như Quỳnh, Huỳnh Kim Quỳnh, Huỳnh Thị Phương Anh, Đào Trung Hiếu
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG VIÊM PHỔI NHIỄM ADENOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Lê Thị Hồng Hanh, Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Duy Vũ, Phạm Vũ Út, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Trần Hạnh Linh, Trần Thị Kim Dung, Đỗ Thị Sen
ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG VÀ LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP TỈNH LÀO CAI NĂM 2020 - 2022
Phùng Thị Bích Thủy, Vũ Thị Tâm, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đỗ Thu Hường, Quách Thị Hoa, Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Ngọc Tăng, Dương Thái Hiệp, Hoàng Thị Nguyệt, Trần Hoàng Kiên, Phạm Thu Hiền
THỰC TRẠNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP CỦA BỆNH NHÂN NHI TẠI TỈNH LÀO CAI NĂM 2020 - 2022
Phùng Thị Bích Thủy, Vũ Thị Tâm, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đỗ Thu Hường, Quách Thị Hoa, Nguyễn Văn Khiêm, Hoàng Thị Nguyệt, Trần Hoàng Kiên, Phạm Thu Hiền

Nghiên cứu ca bệnh