MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ COVID - 19 TRẺ EM

Đỗ Thiện Hải1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, xuất hiện một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, được liên kết chủ yếu với người làm việc tại chợ hải sản Hoa Nam được báo cáo. Các ca nghi ngờ đầu tiên được báo cáo
vào ngày 31/12/2019, với các triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào ngày 08/12/2019. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại virus Corona hoàn toàn mới (ban đầu WHO ký hiệu là 2019-nCoV, sau đó chính thức đặt tên SARS-CoV-2, bệnh là COVID-19), được phát hiện có trình tự gen giống ít nhất 70% với SARS-CoV

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bernd Sebastian Kamps and C. Hoff mann, (2021). The COVID Textbook. V6. COVID reference. https://covidreference.com/
2. WHO, (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/, Vol.: p.
3. Le, H.T., et al., (2020).The fi rst infant case of COVID-19 acquired from a secondary
transmission in Vietnam. Lancet Child Adolesc Health, Vol. 4 (5): p. 405-406.
4. Bộ Y tế, (2021).Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. https://ncov.moh.
gov.vn/
5. European Centre for Disease Prevention and Control, (2021).Threat Assessment Brief:
Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern. https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/threat-assessment-emergence-and-impactsars-cov-2-delta-variant
6. Bộ Y tế, (2021). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới
(SARS-CoV-2). Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021
7. Bộ Y tế, (2020). Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do
vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Quyết định số 468/QĐ-BYT
ngày 19/2/2020.
8. Ryan M Pace, et al., (2021). Characterization of SARS-CoV-2 RNA, Antibodies, and Neutralizing Capacity in Milk Produced by Women with COVID-19. mBio, Vol. 9 (12(1)): p. e03192-20.
9. Shidan Tosif, et al., (2020). Imm une responses to SARS-CoV-2 in three children of parents with symptomatic COVID-19. Nat Commun, Vol. 11 (1):p. 5703.
10. Ib arrondo, F.J., et al., (2020). Rapid Decay of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies in Persons with
Mild Covid-19. N Engl J Med, Vol. 383 (11):p. 1085-1087.
11. Carlotti, A., et al., (2020). Update on the diagnosis and management of COVID-19 in
pediatric patients. Clinics (Sao Paulo), Vol. 75:p. e2353.
12. Parcha, V. , et al., (2021). A retrospective cohort study of 12,306 pediatric COVID-19
patients in the United States. Sci Rep, Vol. 11 (1):p. 10231.
13. Bunyavanich, S., A. Do, and A. Vicencio, (2020).Nasal Gene Expression of Angiotensin-
Converting Enzyme 2 in Children and Adults. Jama, Vol. 323 (23): p. 2427-2429.
14. Control, E.C.f.D.P.a., (2020). Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a
novel coronav irus, China: first local transmission in the EU/EEA − third update. https://www.
ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-risk-assessment-china-31-
january-2020_ 0.pdf.
15. Bộ Y tế, (2012). Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế.
16. Singh-Grewal, D., et al., (2020). Update on the COVID-19-associated infl ammatory
syndrome in children and adolescents; paediatr ic infl ammatory multisystem syndrome-temporally associated with SARS-CoV-2. J Paediatr Child Health, Vol. 56 (8): p. 1173-1177.
17. CDC, (2021).COV ID-19/vaccines. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
diff erent-vaccines/viralvector.html.