Tạp chí Nhi khoa

Tạp chí Nhi khoa Việt Nam là tạp chí chính thức của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em, xuất bản 4 số/năm. Tạp chí Nhi khoa tiếp nối các số Nhi khoa trước đây. Từ số 1/2008 thay đổi hình thức trình bày, giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông số 1752/GP-BTTTT ngày 24-11-2008, mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 - 3860.

Số hiện tại

Tập 14 Số 4 (2021)

DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v14i4

Đã xuất bản: 2022-06-10

Số đầy đủ

Tổng quan

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ PHÂN LOẠI BỆNH COVID-19 Ở TRẺ EM
Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương Hạnh, Nguyễn Gia Khánh
STRESS OXY HÓA VỚI UNG THƯ
Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Công Khanh

Nghiên cứu

Nghiên cứu ca bệnh

Khác

Xem tất cả các số