Tạp chí Nhi khoa

Tạp chí Nhi khoa Việt Nam là tạp chí chính thức của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em, xuất bản 4 số/năm. Tạp chí Nhi khoa tiếp nối các số Nhi khoa trước đây. Từ số 1/2008 thay đổi hình thức trình bày, giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông số 1752/GP-BTTTT ngày 24-11-2008, mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 - 3860.

Số hiện tại

Tập 14 Số 2 (2021)

DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v14i2

Đã xuất bản: 2021-09-15

Số đầy đủ

Tổng quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu ca bệnh

Khác

TIẾP CẬN NÔN TRỚ Ở TRẺ SƠ SINH
Nguyễn Thị Lam Hồng, Vương Thị Huyền Trang, Vũ Thị Tâm
Xem tất cả các số