NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LỒNG RUỘT Ở TRẺ SƠ SINH

Dương Thị Thụy1, Nguyễn Thị Quỳnh Nga1
1 Đại học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Lồng ruột hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt đối với trẻ sinh non cực kỳ hiếm gặp và thường bị nhầm lẫn với viêm ruột hoại tử hoặc xoắn ruột do có các triệu chứng lâm sàng tương đồng dẫn đến việc chẩn đoán bệnh thường chậm trễ. Chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ sơ sinh đủ tháng vào viện do bụng chướng, nôn ra máu và đi ngoài phân máu. Trước phẫu thuật trẻ được chẩn đoán xoắn ruột, sau khi mổ phát hiện nguyên nhân gây ra tình trạng trên do lồng ruột. Do đó, lồng ruột dù hiếm gặp nhưng cần được xem xét để chẩn đoán đối với những trường hợp trẻ sơ sinh có các triệu chứng tiêu hóa.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Avansino J.R., Bjerke S., Hendrickson M., et al. (2003). Clinical features and treatment outcome of intussusception in premature neonates. J Pediatr Surg, 38(12), 1818-1821.
2. Wang N.L., Yeh M.L., Chang P.Y., et al. (1998). Prenatal and neonatal intussusception. Pediatr Surg Int, 13(4), 232-236.
3. Mooney D.P., Steinthorsson G., and Shorter N.A. (1996). Perinatal intussusception in premature infants. J Pediatr Surg, 31(5), 695-697.
4. Prakash A., Doshi B., Singh S., et al. (2015). Intussusception in a premature neonate: A rare and often misdiagnosed clinical entity. Afr J
Paediatr Surg AJPS, 12(1), 82.
5. Görgen-Pauly U., Schultz C., Kohl M., et al. (1999). Intussusception in preterm infants: case report and literature review. Eur J Pediatr,
158(10), 830-832.
6. Slam K.D. and Teitelbaum D.H. (2007). Multiple sequential intussusceptions causing bowel obstruction in a preterm neonate. J Pediatr
Surg, 42(7), 1279-1281.
7. Ueki I., Nakashima E., Kumagai M., et al. (2004). Intussusception in neonates: Analysis of 14 Japanese patients. J Paediatr Child Health,
40(7), 388-391.
8. Loukas I., Baltogiannis N., Plataras C., et al. (2009). Intussusception in a Premature Neonate: A Rare Often Misdiagnosed Cause of Intestinal
Obstruction. Case Rep Med, 2009.