CHU SINH VÀ NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ TỪ MẸ

Thị Khánh Dung Khu1
1 Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Định nghĩa giai đoạn chu sinh


Tổ chức YTTG và Hội Sản phụ khoa Canada định nghĩa giai đoạn chu sinh từ 22 tuần tuổi thai đến 7 ngày sau khi sinh. Chăm sóc bà mẹ mang thai không đầy đủ tại các nước đang phát triển sẽ dẫn đến các nguy cơ cao cho bà mẹ và trẻ em; có thể gây ra những biến chứng khi sinh cho me và trẻ sơ sinh như: bệnh não thiếu oxy (HIE), hạ đường huyết, tăng bilirrubin gián tiếp, và các nhiễm trùng nặng ...

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Children with Disabilities, (2001). Role of the paediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics 2011;107(5):1155-7.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Developmental disabilities increasing in US: www.cdc.gov/features/dsdev_disabilities.
3. WHO, 2012. Congenital anomalies: Fact sheet no. 370: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/.
4. Le Doaré K, Bland R, Newell ML. Neurodevelopment in children born to HIV - infected mothers by infection treatment status. Pediatrics 2012;130(5): e1326-44.
5. Swanson EC, Schleiss MR. Congenital cytomegalovirus infection: New prospects for prevention and therapy. PediatrClin N Am 2013; 60(2): 335-49.
6. WHO, 2013. Rubella and congenital rubella syndrome (CRS): www.who.int/immunization_monitoring/diseases/rubella/en/
7. WHO, 2013. Over a million pregnant women infected with syphilis worldwide: www.who.int/entity/reproductivehealth/topics/rtis/syphilis/pregnancy.
8. WHO. Feto-maternal nutrition and low birth weight: www.who.int/nutrition/topics/feto_maternal/en/
9. Centers for Disease Control and Prevention. ABCs Report: Group B Streptococcus, 2012: http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/gbs12.html.