Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  •   The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  •   The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  •   Where available, URLs for the references have been provided.
  •   The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  •   The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

1. Tạp chí Nhi khoa Việt Nam là tạp chí chính thức của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em, xuất bản 6 số/năm. Tạp chí Nhi khoa tiếp nối các số Nhi khoa trước đây. Từ số 1/2008 thay đổi hình thức trình bày, giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông số 222/GP-BTTTT ngày 22-7-2014, mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 - 3860. 

2. Các bài viết gửi đăng tạp chí có thể là: 

- Công trình nghiên cứu gốc 

- Thông báo ngắn về trường hợp lâm sàng 

- Tổng quan, điểm sách hoặc điểm báo 

- Bài truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khoẻ trẻ em. 

- Thông báo hoạt động của Hội Nhi khoa Việt Nam và Quốc tế.

3. Các bài viết gửi đăng ở tạp chí Nhi khoa Việt Nam là những bài chưa đăng ở các tạp chí và kỷ yếu công trình khác ở trong nước. 

4. Yêu cầu của bản thảo: 

- Bài viết cần được chế bản bằng tiếng Việt, font Time New Roman (Hệ font Unicode) - Bài viết không quá 7 trang kể cả bảng, hình và tài liệu tham khảo. 

5. Trình bày bản thảo: 

- Tiêu đề bài viết, tên tác giả hoặc các tác giả, cơ quan và địa chỉ của cơ quan công tác của từng tác giả. Nếu bài báo có nhiều tác giả, ghi chú người chịu trách nhiệm chính. 

- Tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 150 từ, nêu được vấn đề, phương pháp, kết quả và kết luận của công trình nghiên cứu.

- Trình bày bài viết của một công trình nghiên cứu: 

+ Giới thiệu hoặc mở đầu 

+ Phương tiện và phương pháp nghiên cứu 

+ Kết quả 

+ Bàn luận 

+ Kết luận 

+ Tài liệu tham khảo: Ghi theo thứ tự A, B, C (tên tác giả) và theo quy định: 

- Đối với tạp chí: Tên của tác giả (nếu bài có nhiều tác giả thì chỉ cần ghi 3 tên tác giả đầu và sau ghi các cộng sự (cs). 

Tiêu đề bài báo 

Tên viết tắt tạp chí 

Năm, số tập, trang đầu và cuối của bài báo. 

- Đối với sách: Tên tác giả hoặc những người chủ biên, tên bài. 

Tên sách 

Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang. 

- Đối với chương trong sách: 

Tên tác giả, tiêu đề của chương, trích ở: Tên của chủ biên, tên sách, nhà xuất bản, năm, trang. - Minh họa: Có thể gửi kèm bản thảo ảnh, biểu đồ chất lượng tốt. Cần ghi chú thích và đánh số các bản, các hình minh họa ứng với bài viết.

6. Bản thảo gửi đăng tạp chí Nhi khoa Việt Nam xin gửi bản chụp kèm theo đĩa mềm hoặc gửi qua email. Mỗi bài sẽ có hai thành viên Ban biên tập duyệt. 

Các tác giả bản thảo cần gửi kèm theo một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của mình, để Ban biên tập tiện liên hệ hoặc trả lời. Bài đăng hoặc không đăng đều không gửi trả lại bản thảo. Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng một bài trong một số báo. 

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và quy định về Luật báo chí và Quyền tác giả.

7. Lệ phí đăng bài: 500.000 đ/bài. 

8. Địa chỉ gửi bài: 

Văn phòng Hội Nhi khoa Việt Nam 

Tầng 2 - Nhà D Bệnh viện Nhi trung ương 

Số 18/879 - Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT. (84) 04.38357482 

Email: tapchinhikhoa@gmail.com 

Website: http://hoinhikhoa.vn