Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF