PHẢN VỆ DO GẮNG SỨC PHỤ THUỘC THỨC ĂN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Võ Lê Vi Vi1, Nguyễn Thị Ngọc1, Trần Anh Tuấn1, Nguyễn Anh Tuấn2
1 Bệnh viện Nhi đồng 1
2 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Phản vệ do gắng sức phụ thuộc thức ăn (Food-dependent exercise-induced anaphylaxis -FDEIA) là dạng hiếm gặp của phản vệ, xuất hiện khi vận động tùy mức độ (không đặc hiệu) sau khi ăn một loại thức ăn. Bệnh nhân dung nạp tốt nếu ăn thức ăn đó và vận động độc lập nhau.
Ca lâm sàng là bé trai, 14 tuổi khám vì từng có biểu hiện mề đay, ngất và khó thở sau đá bóng, trước đó ăn 1 trong 3 loại thức ăn tôm, cua hoặc bò, thời gian xảy ra triệu chứng từ lúc ăn khoảng 2-3 giờ, lặp lại nhiều lần phải nhập cấp cứu và được chẩn đoán phản vệ nghi do dị ứng thức ăn tại cơ sở y tế địa phương. Chẩn đoán FDEIA được đặt ra khi bé đến khám chuyên khoa dị ứng. Bệnh nhân được hướng dẫn tránh vận động sau ăn và không ăn tôm, cua hoặc bò sau vận
động ít nhất 2 giờ.
Từ khóa: Phản vệ,

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Maulitz RM, Pratt DS, Schocket AL, Exercise-induced anaphylactic reaction to
shellfi sh, J Allergy Clin Immunol, 1979, 63:433-434.
2. Kidd III JM, Cohen SH, Sosman AJ, Food-dependent exercise-induced anaphylaxis, J
Allergy Clin Immunol, 1983, 71:407–411.
3. Valerio Pravettoni, Cristoforo Incorvaia, Diagnosis of exercise-induced anaphylaxis
current insights, J Asthma Allery, 2016, 9:191-198.
4. Thalayasingam M, Allameen NA, Soh JY, Wheat-dependent exerciseinduced anaphylaxis:
a retrospective case review from a tertiary hospital, Postgrad Med J, 2014, 90:488-492.
5. Robson-Ansley P, Toit GD, Pathophysiology, diagnosis and management of exercise-induced
anaphylaxis, Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2010, 10:312-317.
6. Scherf KA, Brockow K, Biedermann T, Wheat-dependent exerciseinduced anaphylaxis,
Clin Exp Allergy, 2016, 46:10-20.