Quay trở lại chi tiết bài báo ÁP DỤNG PHÂN LOẠI OXFORD 2016 TRÊN MẪU SINH THIẾT THẬN TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM THẬN BAN XUẤT HUYẾT HENOCH - SCHONLEIN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF