ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HÓA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Văn Lộc1, Trần Ngọc Lương1, Phan Hoàng Hiệp1
1 Bệnh viện Nội tiết Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Ung thư tuyến giáp hiện vẫn là bệnh lý ác tính hiếm gặp ở trẻ em ước tính chiếm khoảng 0,7% tất cả các ung thư ở trẻ em[1], có xu hướng tăng lên. Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở trẻ em. Đối tượng: 85 bệnh nhân ≤18 tuổi được phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 01/2018 đến 12/2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu. Kết quả: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 15,02±3,098 (từ 3-18 tuổi), nữ chiếm đa số 82,4%, phần lớn các bệnh nhân không có triệu chứng (83,5%), kích thước nhân ≥ 2cm chiếm 56,5%, 19 bệnh nhân (22,4%) nhân phá vỏ bao tuyến giáp, có 2 bệnh nhân nghi ngờ di căn phổi
chiếm 2,4%. 73 bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến giáp và hoặc nạo vét hạch chiếm 85,9%, tỷ lệ di căn hạch trung tâm là 55,3%, di căn hạch khoang bên là 37,6% với các yếu tố khối u ≥2cm, phá vỏ, hạch nghi ngờ trên siêu âm là yếu tố nguy cơ tăng tỷ lệ di căn hạch. Biến chứng sau mổ hay gặp là suy cận giáp tạm thời chiếm 17,6%, khàn tiếng tạm thời 10,6%, 4 bệnh nhân rò ống ngực (1 phải mổ lại).

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bucsky P, Parlowsky T. Epidemiology and therapy of thyroid cancer in childhood
and adolescence. Experimental and clinical endocrinology & diabetes: offi cial journal,
German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association. 1997. 105 Suppl 4:70-73.
doi:10.1055/s-0029-1211938.
2. Chen AY, Jemal A, Ward EM. Increasing incidence of diff erentiated thyroid cancer in the
United States, 1988-2005. Cancer. 2009. 115(16):3801-3807 % U http://doi.wiley.com/3810.1002/cncr.24416.
3. Bucsky P, Parlowsky T. Epidemiology and therapy of thyroid cancer in childhood
and adolescence. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2009. 105(S 04): 70-
73 % U http://www.thieme-connect.de/DOI/ DOI:10.1055/s-0029-1211938.
4. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et al. Management Guidelines for Children with
Thyroid Nodules and Diff erentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association
Guidelines Task Force on Pediatric Thyroid Cancer. Thyroid : offi cial journal of the American
Thyroid Association. 2015. 25(7) :716-759 %U https://www.liebertpub.com/doi/710.1089/
thy.2014.0460.
5. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et al. Management Guidelines for Children with
Thyroid Nodules and Diff erentiated Thyroid Cancer. Thyroid : offi cial journal of the American
Thyroid Association. Jul 2015. 25(7): 71 6-759. doi:10.1089/thy.2014.0460.
6. Hogan AR, Zhuge Y, Perez EA, Koniaris LG, Lew JI, Sola JE. Pediatric thyroid carcinoma:
incidence and outcomes in 1753 patients. The Journal of surgical resear ch. Sep 2009. 156(1):167-172. doi:10.1016/j.jss. 2009.03.098.
7. Al-Qurayshi Z, Adam Hauch M, Srivastav S, Aslam R, Friedlander P. A National Perspective of
the Risk, Presentation, and Outcomes of Pediatric Thyroid Cancer. JAMA otolaryngol ogy head & neck surgery. 2016.
8. Burke JF, Sippel RS, Chen H. Evolution of pediatric thyroid surgery at a tertiary medical
center. Journal of Surgical Research. 2012. 177(2):268-274 %U https://linkinghub.elsevier.
com/retrieve/pii/S0022480412006075.
9. Scholz S, Smith JR, Chaignaud B, Shamberger RC, Huang SA. Thyroid surgery at Children’s
Hospital Boston: a 35- year single-institution experience. Journal of pediatric surgery. 2011.
46(3): 437-442 %U https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022346810007888.