ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ PHÂN LOẠI BỆNH COVID-19 Ở TRẺ EM

Nguyễn Văn Lâm1, Nguyễn Phương Hạnh1, Nguyễn Gia Khánh2
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Hội Nhi khoa Việt Nam

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

- Thời gian ủ bệnh từ 2 - 14 ngày, trung bình là 4 - 5 ngày.
- Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ nam và nữ tương đương nhau.
- Tuổi trung bình ở mắc bệnh ở trẻ em là 7 tuổi.
- Triệu chứng lâm sàng của COVID-19 ở trẻ em tương tự người lớn nhưng tần suất xuất hiện triệu chứng là khác nhau.
- Các dấu hiệu lâm sàng bao gồm bệnh cảnh nhẹ không biến chứng như: sốt, đau họng, khó chịu, ho, tiêu chảy hoặc nôn, viêm phổi nhẹ, cho đến viêm phổi nặng, ARDS, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng có suy chức năng đa cơ quan.
- Dấu hiệu làm cho bệnh nhân phải nhập viện xảy ra khoảng 7 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng với sự khởi phát của các triệu chứng suy hô hấp nặng khoảng 9 đến 12 ngày sau khi khởi phát triệu chứng.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2021). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới
(SARS-CoV-2) - Quyết định 3416/QĐ-BYT.
2. Huff H.V. và Singh A. (2020). Asymptomatic Transmission During the Coronavirus Disease
2019 Pandemic and Implications for Public Health Strategies. Clin Infect Dis, 71(10), 2752–2756.
3. Irfan O., Muttalib F., Tang K. và cộng sự.
(2021). Clinical characteristics, treatment and outcomes of paediatric COVID-19: a systematic
review and meta-analysis. Arch Dis Child, archdischild-2020-321385.
4. Stokes E.K., Zambrano L.D., Anderson K.N. và cộng sự. (2020). Coronavirus Disease 2019
Case Surveillance - United States, January 22- May 30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep,
69(24), 759-765.
5. King J.A., Whitten T.A., Bakal J.A. và cộng sự. (2021). Symptoms associated with a positive
result for a swab for SARS-CoV-2 infection among children in Alberta. CMAJ, 193(1), E1–E9.
6. Liguoro I., Pilotto C., Bonanni M. và cộng sự. (2020). SARS-COV-2 infection in children and
newborns: a systematic review. Eur J Pediatr, 179(7), 1029–1046.
7. Samuel S., Friedman R.A., Sharma C. và cộng sự. (2020). Incidence of arrhythmias
and electrocardiographic abnormalities in symptomatic pediatric patients with PCRpositive
SARS-CoV-2 infection, including druginduced changes in the corrected QT interval.
Heart Rhythm, 17(11), 1960–1966.
8. Simpson M., Collins C., Nash D.B. và cộng sự. (2020). Coronavirus Disease 2019 Infection
in Children with Pre-Existing Heart Disease. J Pediatr, 227, 302-307.e2.
9. Dimopoulou D., Spyridis N., Dasoula F. và cộng sự. (2021). Pericarditis as the Main Clinical
Manifestation of COVID-19 in Adolescents. Pediatr Infect Dis J, 40(5), e197–e199.
10. Wu L., O’Kane A.M., Peng H. và cộng sự. (2020). SARS-CoV-2 and cardiovascular
complications: From molecular mechanisms to pharmaceutical management. Biochem
Pharmacol, 178, 114114.
11. Panjabi A.L., Foster R.C., McCarthy A.M. và cộng sự. (2021). Pulmonary Embolism as the
Initial Presentation of Coronavirus Disease 2019 in Adolescents. Pediatr Infect Dis J, 40(5), e200–
e202.
12. Chima M., Williams D., Thomas N.J. và cộng sự. (2021). COVID-19-Associated Pulmonary
Embolism in Pediatric Patients. Hosp Pediatr, 11(6), e90–e94.
13. Zachariah P., Johnson C.L., Halabi K.C. và cộng sự. (2020). Epidemiology, Clinical Features,
and Disease Severity in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Children’s Hospital in New York City, New York. JAMA Pediatr, 174(10), e202430.
14. Tian Y., Rong L., Nian W. và cộng sự. (2020). Review article: gastrointestinal features
in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther, 51(9),
843–851.
15. Lu X., Zhang L., Du H. và cộng sự. (2020). SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J Med,
382(17), 1663–1665.
16. LaRovere K.L., Riggs B.J., Poussaint T.Y. và cộng sự. (2021). Neurologic Involvement in
Children and Adolescents Hospitalized in the United States for COVID-19 or Multisystem
Infl ammatory Syndrome. JAMA Neurol, 78(5),536–547.
17. Liu X., Tang J., Xie R. và cộng sự. (2020). Clinical and Epidemiological Features of 46
Children <1 Year Old With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China: A Descriptive Study. J
Infect Dis, 222(8), 1293–1297.
18. Mark E.G., Golden W.C., Gilmore M.M. và cộng sự. (2021). Community-Onset Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection in Young Infants: A Systematic Review. J Pediatr,
228, 94-100.e3.
19. Bhopal S.S., Bagaria J., Olabi B. và cộng sự. (2021). Children and young people remain
at low risk of COVID-19 mortality. Lancet Child Adolesc Health, 5(5), e12–e13.
20. Bixler D., Miller A.D., Mattison C.P. và cộng sự. (2020). SARS-CoV-2-Associated Deaths
Among Persons Aged <21 Years - United States, February 12-July 31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 69(37), 1324–1329.
21. Molteni E., Sudre C.H., Canas L.S. và cộng sự. (2021). Illness duration and symptom profi le
in symptomatic UK school-aged children tested for SARS-CoV-2. Lancet Child Adolesc Health,
5(10), 708–718.
22. Stewart D.J., Hartley J.C., Johnson M. và cộng sự. (2020). Renal dysfunction in hospitalised
children with COVID-19. Lancet Child Adolesc Health, 4(8), e28–e29. 23. Nino G., Zember J., Sanchez-Jacob R. và cộng sự. (2021). Pediatric lung imaging features of COVID-19: A systematic review and metaanalysis. Pediatr Pulmonol, 56(1), 252–263.
24. Ferrero P. và Piazza I. (2021). Cardio-thoracic imaging and COVID-19 in the pediatric
population: A narrative review. WJR, 13(4),94–101.
25. Feldstein L.R., Rose E.B., Horwitz S.M. và cộng sự. (2020). Multisystem Infl ammatory
Syndrome in U.S. Children and Adolescents. N Engl J Med, 383(4), 334–346.
26. Whittaker E., Bamford A., Kenny J. và cộng sự. (2020). Clinical Characteristics of 58 Children
With a Pediatric Infl ammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated With SARSCoV-
2. JAMA, 324(3), 259–269.
27. Dufort E.M., Koumans E.H., Chow E.J. và cộng sự. (2020). Multisystem Infl ammatory
Syndrome in Children in New York State. N Engl J Med, 383(4), 347–358.