ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS BẨM SINH TẠI TRUNG TÂM SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Quỳnh Nga1, Cao Thị Mai Lê1
1 Đại học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ sơ sinh mắc CMV bẩm sinh tại Bệnh
viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Nghiên cứu trên 30 trẻ sơ sinh được chẩn đoán nhiễm CMV
bẩm sinh nhập viện tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2018 đến 4/2021. Trẻ
được đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng về bệnh trong thời kỳ sơ sinh. Kết quả: Trẻ nhiễm CMV bẩm
sinh có các đặc điểm: 50,0% sinh non; cân nặng lúc sinh trung bình là 2270±540gr; 63,3% cân
nặng nhỏ hơn so với tuổi thai. Triệu chứng lâm sàng phổ biến của CMV bẩm sinh là vàng da, gan
to, lách to gặp ở 43,3% số trẻ. Giảm tiểu cầu, tăng bilirubin trực tiếp và tăng transaminase có tỷ lệ
tương ứng là 63,3%; 56,7%; 52,4%.18/28 (64,3%) trẻ CMV bẩm sinh có ít nhất một bất thường về
hình ảnh thần kinh. 8/15 (53,3%) trẻ có mất hoặc giảm thính lực trong lần kiểm tra AABR đầu tiên
và 14,3% trẻ có bất thường về mắt. Tỷ lệ CMV-IgM dương tính là 88,5%. Kết luận: CMV bẩm sinh
vẫn là một căn bệnh có tác động gây sinh non, nhẹ cân và các di chứng nặng nề khác trên trẻ sơ
sinh. Biểu hiện lâm sàng đa dạng và thường ảnh hưởng lên nhiều cơ quan hệ thống.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Conboy T.J., Pass R.F., Stagno S., et al. Early clinical manifestations and intellectual outcome in children with symptomatic congenital cytomegalovirus infection. J Pediatr. 1987, 111(3), 343-348.
2. Manicklal S., Emery V.C., Lazzarotto T., et al. The “Silent” Global Burden of Congenital Cytomegalovirus. Clin Microbiol Rev. 2013, 26(1),
86-102.
3. Dollard S.C., Grosse S.D., and Ross D.S. New estimates of the prevalence of neurological and sensory sequelae and mortality associated with
congenital cytomegalovirus infection. Rev Med Virol. 2007,17(5), 355-363.
4. Boppana S.B., Pass R.F., Britt W.J., et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J. 1992, 11(2), 93-99.
5. Kylat R.I., Kelly E.N., and Ford-Jones E.L. Clinical findings and adverse outcome in neonates with symptomatic congenital cytomegalovirus
(SCCMV) infection. Eur J Pediatr. 2006, 165(11), 773-778.
6. Boppana S.B., Ross S.A., and Fowler K.B. Congenital Cytomegalovirus Infection: Clinical Outcome. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc
Am. 2013, 57(Suppl 4), S178-S181.
7. Dreher A.M., Arora N., Fowler K.B., et al. Spectrum of Disease and Outcome in Children with Symptomatic Congenital Cytomegalovirus
Infection. J Pediatr. 2014,164(4), 855-859.
8. Ouellette C.P., Sánchez P.J., Xu Z., et al. Blood genome expression profiles in infants with congenital cytomegalovirus infection. Nat Commun. 2020,11.
9. Lanari M. Neonatal Cytomegalovirus Blood Load and Risk of Sequelae in Symptomatic and Asymptomatic Congenitally Infected Newborns.
Pediatrics. 2006,117(1), e76-e83.
10. Ohyama S., Fujioka K., Fukushima S., et al. Diagnostic Value of Cytomegalovirus IgM Antibodies at Birth in PCR-Confirmed Congenital
Cytomegalovirus Infection. Int J Mol Sci. 2019,20(13), 3239.