ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CƠN TIM NHANH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Văn Toàn Hoàng1, Thị Hải Vân Đặng2, Thanh Hải Nguyễn3
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của cơn nhịp nhanh thất và trên thất ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả 89 trẻ có cơn tim nhanh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 3/2019-6/2020. Kết quả: Trong 89 trẻ có cơn nhịp tim nhanh, 71 trẻ nhịp nhanh kịch phát trên thất (supraventricular tachycardia-SVT) chiếm 79,8% và 18 trẻ nhịp nhanh thất (ventricular tachycardia-VT) chiếm 20,2%. Trẻ dưới 12 tháng chiếm tỷ lệ 42,7%. Có 36/89 trẻ có bệnh lý kèm theo, trong đó có 19/89 trẻ mắc tim bẩm sinh, chiếm 21,3%. SVT có suy tuần hoàn ít hơn (18,3% so với 55,6%; p = 0,003), tần số tim nhanh hơn (238,1 ± 31,0 so với 209,6 ± 34,0; p < 0,001), chỉ số phân suất tống máu thất trái (LVEF) giảm ít hơn (18,3% so với 44,4%, p < 0,029), thời gian QRS ngắn hơn (77,9 ± 23,0 so với 131,4 ± 23,6; p < 0,001) so với VT. Kết luận: SVT chiếm tỷ lệ cao, có tần số tim nhanh hơn, nhưng suy tuần hoàn thấp hơn so với VT và thường gặp ở trẻ nhỏ tuổi hơn. VT chiếm tỷ lệ suy tuần hoàn khá cao và thường găp ở trẻ lớn tuổi hơn.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Xuân Vũ, Hoàng Trọng Kim (2001). Đặc điểm rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh; 4(5), tr134-142.
2. Massin MM, Benatar A, Rondia G (2008). Epidemiology and Outcome of Tachyarrhythmias in Tertiary Pediatric Cardiac Centers. Cardiology; 111(3): 191-6.
3. Bùi Gio An, Vũ Công Đồng (2009). Đặc điểm chẩn đoán và điều trị cấp cứu rối loạn nhịp tim nhanh ở trẻ em nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh; 13(1),tr 114-120.
4. Batte A., Lwabi P., Lubega S. et al (2016). Prevalence of arrhythmias among children below 15 years of age with congenital heart diseases attending Mulago National Referral Hospital, Uganda. BMC Cardiovasc Disord, 16.
5. Pfammatter J-P, Paul T (1999). Idiopathic ventricular tachycardia in infancy and childhood. Journal of the American College of Cardiology; 33(7): 2067-72.
6. Doniger SJ, Sharieff GQ (2006). Pediatric Dysrhythmias. Pediatric Clinics of North America.; 53(1): 85-105.
7. Balaguer Gargallo M, Jordan Garcia I, Caritg Bosch J, (2007). Supraventricular tachycardia in infants and children,An Pediatr (Barc), 67, Aug, 133-8.