THỰC TRẠNG CẤP CỨU SƠ SINH VÀ MÔ HÌNH BỆNH TẬT CẤP CỨU SƠ SINH TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN TỈNH HÒA BÌNH

Thị Khánh Dung Khu1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Thực trạng cấp cứu sơ sinh tại tỉnh Hòa bình. Đối tượng phương pháp: thu thập số liệu ở tất cả các hồ sơ, bệnh án sơ sinh trong năm 2018 (sơ sinh vào viện trong tình trạng cấp cứu tại các tuyến bệnh viện tỉnh Hòa Bình từ 01/01/ 2018 đến 30/12/2018. Kết quả: Mô hình bệnh cấp cứu tại tuyến tỉnh phổ biến nhất là suy hô hấp (58,8%), nhiễm khuẩn (26,8%) và vàng da (6,7%). Mô hình bệnh cấp cứu tuyến huyện chủ yếu vẫn là suy hô hấp (63,2%), tương tự như mô hình tại tuyến tỉnh. Tuy nhiên tỷ lệ nhiễm khuẩn ở đây thấp hơn nhiều (5,3%). Tuy nhiên nếu tính viêm phổi vào nhóm nhiễm khuẩn, tỷ lệ nhiễm khuẩn ở tuyến huyện cũng khoảng 10%. Có 77,2% số trường hợp cấp cứu thành công, tuy nhiên vẫn còn 21,6% cấp cứu không thành công tại tuyến tỉnh. Cấp cứu thành công tại tuyến huyện 77,9%. Cần được phân tích nguyên nhân, các yếu tố liên quan để có các can thiệp phù hợp, giảm tỷ lệ này. Kết luận: Cấp cứu và tử vong liên quan chính đến đẻ non, ngạt. Đề xuất chăm sóc bà mẹ khi mang thai và nâng cao kỹ năng cấp cứu hồi sức sơ sinh tại phòng đẻ được.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Lawn, JE., et al. (2014), “Every Newborn: Progress, Priorities, and Potential beyond Survival”, The Lancet, 384 (9938), pp.189-205. Blencowe, H., et al., Estimates of neonatal morbidities and disabilities at regional.
2. Blencowe, H., et al., Estimates of neonatal morbidities and disabilities at regional and global levels for 2010: introduction, methods overview, and relevant findings from the Global Burden of Disease study. Pediatr Res, 2013. 74 Suppl 1: p. 4-16.
3. Bộ Y tế - Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc 2015. Điều tra tử vong mẹ và sơ sinh tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc.
4. Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em. Bộ Y tế. Báo cáo tổng kết năm 2016.
5. Thực trạng cấp cứu tử vong sơ sinh tại Lào Cai năm 2019. Tạp chí Nhi khoa số 2/2020.