CHĂM SÓC THIẾT YẾU SỚM CHO TRẺ SINH NON TẠI KHU CÁCH LY DỊCH COVID-19

Thị Lệ Huỳnh1, Thị Hoàng Trần1
1 Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đại dịch COVID- 19 đang làm thay đổi nhiều thực hành chăm sóc y tế trên toàn thế giới, nhiều quy trình được đưa ra nhằm phòng chống dịch bệnh. Trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non cần được chăm sóc phù hợp ngay từ những phút đầu sau sinh. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là duy trì cái ôm đầu tiên ngay sau sinh, chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo để hạn chế tối đa các biến chứng bệnh tật và tử vong. Trong bối cảnh có nhiều người về từ vùng dịch tễ COVID-19 là các sản phụ; quá trình sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh phải tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa COVID-19 do đó việc thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trở nên khó khăn. Bài báo này nhằm chia sẻ cách thực hiện chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh non tháng trong khu cách ly, đặc biệt quy trình chăm sóc điều trị cụ thể một trẻ sinh non 28 tuần 3 ngày, nặng 1035 gram được sinh ra từ khu cách ly Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng được đặt tiếp xúc da kề da với mẹ, hỗ trợ thở CPAP, ăn sữa mẹ, và chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo. Tất cả quy trình chuẩn bị, chăm sóc, điều trị đảm bảo nguyên tắc thực hành trong khu vực cách ly do bệnh lý COVID-19. Đồng thời, bài báo cũng trình bày tóm tắt một số thông tin quan trọng liên quan đến COVID-19 ở bà mẹ và trẻ sơ sinh.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed). 2020; 370: m3320.
2. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1): 51-60.
3. Petra Zimmermann NC. Coronavirus Infections in Children Including COVID-19. An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children. Pediatr Infect Dis J. 2020;(Epub ahead of print).
4. Deniz M, Tezer H. Vertical transmission of SARS CoV-2: a systematic review. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstet. 2020:1-8.
5. Shen K-L, Yang Y-H. Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus infection in children: a pressing issue. World Journal of Pediatrics. 2020.
6. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020.
7. Wang L, Shi Y, Xiao T, Fu J, Feng X, Mu D, et al. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). Annals of translational medicine. 2020; 8(3): 47.
8. Lee EK, Kim WD, Lee DW, Lee SA. Management of the first newborn delivered by a mother with COVID-19 in South Korea. Clinical and experimental pediatrics. 2020.
9. World Health Organization. Report of the WHO - China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)2020 16 April 2020. Available from: https://www.who.int/publications-detail/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19).
10. Liguoro I, Pilotto C, Bonanni M, Ferrari ME, Pusiol A, Nocerino A, et al. SARS-COV-2 infection in children and newborns: a systematic review. European journal of pediatrics. 2020; 179(7): 1029-46.
11. Tran HT, Nguyen PTK, Huynh LT, Le CHM, Giang HTN, Nguyen PTT, et al. Appropriate care for neonates born to mothers with COVID-19 disease. Acta Paediatr. 2020.
12. Salvatore CM, Han JY, Acker KP, Tiwari P, Jin J, Brandler M, et al. Neonatal management and outcomes during the COVID-19 pandemic: an observation cohort study. The Lancet Child & adolescent health. 2020.
13. CDC. Evaluation and Management Considerations for Neonates At Risk for COVID-19 2020.
14. Bộ Y tế. Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19. Available at: https://ncov.moh.gov.vn/. Accessed 16/03/2020.
15. Zeng L, Xia S, Yuan W, Yan K, Xiao F, Shao J, et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARS- CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatr. 2020.
16. Piersigilli F, Carkeek K, Hocq C, van Grambezen B, Hubinont C, Chatzis O, et al. COVID-19 in a 26-week preterm neonate. The
Lancet Child & adolescent health. 2020; 4(6): 476-8.
17. Diana Salceanu. 10 New Born From Timisoara Infected With COVID-19 In The Maternity Ward. Their Moms Tested Negative. Criminal File Opened2020 16 April 2020. Available from: https://www.romaniajournal.ro/society-people/10-new-born-from-timisoara-infected-with-covid-19-in-the-maternity-ward-their-moms-tested-negative-criminal-file-opened/.
18. Group NS. Timing of initiation, patterns of breastfeeding, and infant survival: prospective analysis of pooled data from three randomised trials. Lancet Glob Health. 2016;4(4): e266-75.
19. Schneider LW, Crenshaw JT, Gilder RE. Influence of Immediate Skin-to-Skin Contact During Cesarean Surgery on Rate of Transfer of Newborns to NICU for Observation. Nurs Womens Health. 2017;21(1): 28-33.